CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP POSCOLOMI
 Các góp ý về kết nối hệ thống thoát nước giữa các lưu vực, tăng diện tích thấm nước và triển khai xây dựng hồ điều tiết... TP đã thấy và đang triển khai.